сряда, 11 януари 2012 г.

О, Митакуйе...


Mi ta ku ye, (мои роднини)

Беше ми оказана честта да проведа церемония по Освобождаване на Духа, посветена на поголовно изтребените бизони в долините на Йелоустоун.

Преди много поколения нашите роднини, Pte-O-ya-te ( Народа на Бизоните) се появиха от Пещерата на Вятъра в Черните Хълмове, сърцето на Un Ci Maka ( Майка Земя) и проправиха пътеката на нашето съществуване.
От тогава насам те жертват себе си, за да оцеляват човешките същества, при условие че уважаваме даровете им. Те ни научиха как да живеем почтително, чрез примера които ни даваха и чрез напътствята на Бялата Бизонова Жена. Тя ни завеща Свещената Чанунпа( Лула) за да ни напомни за нашите отговорности и ни дари със знанието за свещените ритуали, които са нужни, за да се обучим.

От Народа на Бизоните нашите предци се научиха да се отнасят с преклонение пред Унчи Мака; научиха се на "Начинa на Живот", които

определя какви сме като О-ya-те (Народ), със всички свои свещени познания. Те осъзнаха даровете от Унчи и живяха в съгласие с нейните творения. Поради тази причина ние смятаме бизоните за свещени. Ние живяхме съвместно с тях, докато почти не бяхме заличени от света. Бизоните в тези планини са оцелелите от стария начин на живот. Ние сме духовно задължени към тях и все още се нуждаем от напътствята им, за да ни припомнят как да бъдем в мир и съгласие с Унчи Мака.

Нека се знае, че областта Йелоустоун-районът на последните диви бизони- е свещена земя и е била такава за Първите Народи и за всички, които питаят дълбока почит към Мирозданието.
Народът на Бизоните потвърди този факт- те останаха по тези земи, следвайки своя естествен миграционен ход, борещи се за спокоен живот. Нашите Предци ни дадоха това послание чрез постите, които извършиха по тези земи, тъй като почитаха свещеността в тях. Чрез това разбиране ние поддържаме равновесието на Унчи Мака и пазим тези места в името на бъдещите поколения.

Бизоните, които загубиха живота си в Йелоустоун не умряха според естествения закон, нито душите им бяха почeтени подобаващо. Ето защо ние трябва да се съберем за церемония, в която да почетем тези, които са умрели заради неразбирането на човешките същества и да се помолим на Wakan Tanka ( Великия Дух) да ни прости за неоценените дарове.
Трябва да се помолим заедно с всички, които страдат за Бизоните и са им признателни.
Много от хората, които са дълбоко разтревожени от случващо се с тях, съзнават че това е безмислено клане. Знаем че точно тези стада са последните изначални бизони, които все още следват своя миграционен цикъл, малкото, които са незасегнати. Те са критерии за нашата връзка със света и за нашето благополучие. Моля всички народи да се помолят на 15 ти АПРИЛ по късно пладне за пречистване, заради решенията, които се взимат без да зачитат светостта на живота. В името на изкланите Бизони, които пътуват към света на Духовете. Нека се помолим за излекуването на човешкия дух, за да проумеем взаимосвързаността между всички живи същества на Майката Земя.

В Свещения Обръч на Живота, където няма край и начало!

Can-te Mi-ta-wa I-ta-han (дълбоко от сърцето си)

Призив на вожда Арвъл Гледащия кон, 19-то поколение пазител на Бялата Бизонова Лула за провеждането на паралелни молитвени церемонии в името на онези 1, 302 бизона, които са били избити само през зимата на 2008-а и хилядите още, погубени през изминалите години, откакто последната Церемония по Освобождаване на Духа се провела през 1997.

Няма коментари:

Публикуване на коментар