четвъртък, 28 октомври 2010 г.

Юг, Итокагата - ЛечениеРазмисли върху духовността и космологията на лакота - продължение

Мериан Скербъроу (САЩ)

Юг, Итокагата - Лечение

Когато не се чувствам добре, по пладне излизам и заставам със затво­рени очи и с лице, обърнато към слънцето. Чувствам как топлината се просмуква в мен и прониква в костите ми. Правя го и когато съм угнетена и объркана. Слънцето лекува и помага, дори когато е ослепително горещо и въздухът е влажен. То действително ми дава сили, когато съм депреси­рана, и дори ми се струва, че след пет минути под слънчевите лъчи за­почвам да мисля по-ясно. Когато си представям юга, всъщност мисля за лекуващата сила. Силата, която прогонва всички сенки от живота.

Югът е честен. Той е лятото, юношеството, пладнето и прогреса. Югът
е посоката, към която са обърнати всички хора. Когато се нуждаеш от не­що, обърни се към Праотеца от юг, Окага - той винаги ще помогне. Прате­ник на Окага е прерийната чучулига. Смята се, че тази птица може да
говори езика на лакота. Тя често се появява в различни истории като по­мощник на хората. Считана е за птица, която винаги помага и рядко влиза в конфликт с капризните човешки същества.

В моето видение птицата на юга е лебедът.

сряда, 27 октомври 2010 г.

Уинебаго (Winnebago historical photos)


(Хо-чук - „нашите хора") - племе от сиукското езиково семейство, живяло около Грийн Бей, на територията на днешния щат Уисконсин. Макар и роднини на прерийните земеделци от племената ото, айова и мисури, уинебаго принадлежали по-скоро към индианската култура от Североизточния горски регион. Били в съюз със сауките и фокс, воювали срещу ирокезите и оджибуей. Подкрепили саукския вожд Черният Ястреб във войната му срещу американците. След поражението загубили племенните си територии и се преселили на територията на съвременния щат Небраска. По-късно някои уинебаго се завърнали по родните си земи, където получили малък резерват. Общият брой на племенните представители в Небраска и Уисконсин днес възлиза на 3100 души.
Young Eagle


петък, 22 октомври 2010 г.

Отражения на Свещения Кръг

Размисли върху духовността и космологията на лакота - първа част

Мериан Скербъроу (САЩ)Какво представлява Магическото колело?

Медицинското (магическото) колело е метафора на живота и инструк­ция към хората (хунунмпа) как да живеят в хармония (да вървят по Черве­ния Път), докато учат уроците, които същият този живот трябва да им предаде. То по някакъв начин е много подобно на даоистките символи Ин и Ян. Изобразява се като разделен на четири кръг и е почти универсален символ на Земята и Четирите Посоки.

Бих предпочела термина "свещен кръг" (чангяешкауакан), защото упот­ребата на "медицинско колело" се нуждае от цялостно предефиниране, за да бъде този термин приближен до разбирането на лакота. Общоприетото схващане за "медицина" е като за нещо, което има отношение към теб, когато си болен, и думата не носи алюзия за свещеност или тайнственост. Колелото, взето като предмет, не е съществувало за хората от Северна Аме­рика преди идването на европейците. Лакота обаче правели церемониал­ни обръчи и разбирали кръга като метафора на смяната на сезоните и хода на човешкия живот. Така словосъчетанието "медицинско колело", макар да е картинно описание на тази метафора, не изразява много добре на английски език идеята за тайнствения и изпълнен със сила начин, по кой­то се разгръща животът.

Семиноли( Seminoles - historical photos)


Семиноли („бегълци") - племе от мускогското езиково семейство, родствено на крийките (според други изследователи, тези индианци водят произхода си от народа тимукуа). Семинолите обитавали горите на южна Джорджия и северна Флорида. Препитавали се предимно с лов. След като американското правителство се опитало да ги изсели в резерват, семинолите подели съпротивителна война, продължила почти без прекъсване близо три десетилетия. Индианците се преселили в блатистите области на Флорида, където по-лесно се защитавали от американската армия. След пленяването на легендарния им вожд Оцеола (Асси-айоло, Пиещият Черна Вода) и подписването на няколко договора от примиренчески настроени водачи на племето, по-голямата част от семинолите била преселена в Оклахома. Там днес обитават около 4000 семиноли, а други 1800 все още живеят във Флорида.Seminole women - 1877


петък, 15 октомври 2010 г.

СКАЗАНИЯ ЗА СТАРЕЦА (Tales about Na'pi -The Oldman)

/Как е създаден светът според чернокраките/
Из "Магическата Шатра" на Дж.Гринел


Много отдавна всички животни от равнините го чули и го познали; всички птици във въздуха го чули и го познали. Щом заговорил, всички твари, които създал, го разбрали - птици, животни и хора.

Старецът странствал на юг оттук, създавайки хората. Той дошъл от юг и поел на север, правейки животни и птици ей-тъй, както си вървял. Най-напред сътворил планините, прерии­те, горите и храстите. Сетне продължил на север, като по пътя правел разни неща - тук-таме прокарвал реки и им слагал во­допади, тук-таме оцветявал почвата в червено - изобщо нареж­дал света така, както го виждаме днес. Той направил Милк-ри-вър (Тстои), сетне я прекосил и понеже бил уморен, се изкачил па едно малко хълмче и легнал да си почине. Докато лежал по гръб, проснат на земята с протегнати ръце, той отбелязал с ка­мъни очертанията па тялото си - глава, ръце, крака и всичко останало. Тези скали могат да се видят там и в наши дни. След като си починал, Старецът се отправил пак на север, но по пъ­тя се спънал в една могилка и паднал на коленете си. Тогава казал: "Ти си лошо място за препъване", и издигнал там два големи хълма, които назовал Коленете; те се наричат така и до ден-днешен. Сетне продължил на север и с някои от скалите, които носел със себе си, направил хълмове Суитграс.

Саук (Sauks -historical photos)

Саук („народът на жълтата пръст") - войнствено алгонкинско племе от региона на Североизточните гори. Живели са на територията на сегашните щати Уисконсин и Илинойс. Близки роднини и съюзници с племето фокс (мескуаки - „народът на червената пръст"), те съвместно воювали срещу ирокезите, оджибуей, източните сиукси и осейджите. Били заклети врагове на французите - в колониалните войни подкрепяли англичаните. По-късно застанали на тяхна страна и срещу американците. Сауките и фокс участвали в повечето големи войни в Североизточния горски регион. През 30-те години на XIX в. въстанали срещу намерението на американското правителство да ги засели в резерват - това събитие е известно в историята като „войната на Черният Ястреб". След поражението им били преселени първоначално в Айова и Канзас, а по-късно - в Оклахома. Днес там живеят около 2000 сауки и фокс. Близо 1000 представители на племето фокс населяват резерват в щата Айова.

Shining River - 1890Bear In The Fork of a Tree - 1858


сряда, 6 октомври 2010 г.

Разделеното мислене и Червеният път (The divided thinking and the Red Path)


подготвил: Десислава Драгиева

"Мислещите хора се поздравяват, като си поставят един на друг въпроси. Питането, с което ви поздравявам, е единственото, с което до този час се опитвам да питам все повече. Познато е под названието "въпрос за битието"

Мартин Хайдегер

Доминиращият възглед на съвременната култура е възглед на разделеното съзнание. Става дума за един уникален начин на мислене, наложил се не без помощта на средствата на модерната технология и погълнал всички алтернативи. Уникалността му е по отношение на безграничното самоостойностяване на Аза в комбинация със свръхагресивност и стремеж към асимилация. Основните градивни конструкти на този възглед в психологически план са постулатите за линейното време и върховенството на разума (т.е. ума, аза). Полето на религията се обема от сянката на божество - монотеистичен тип, на което всичко природно и човешко е чуждо. В социален план комбинацията от двете плюс идеята за материален просперитет поражда поведение, базирано върху насилието и демонстрацията на надмощие - полово, расово, класово. Европейската хуманистична мисъл отдавна говори за криза, която Албер Камю сполучливо определя като "кризата на човешкото". "[...] Позволете ми да се опитам да изброя най-ясните симптоми на кризата - казва той. Те са следните:

понеделник, 4 октомври 2010 г.