четвъртък, 17 септември 2015 г.

Музеят на американските индианци във Вашингтон (Museum of american indians in Washington)

© Снимки на наш Любо от Музея на американските индианци във Вашингтон


събота, 5 септември 2015 г.