вторник, 21 април 2009 г.

“Разстоянието, което дели живите и мъртвите е колкото ръба на кленовия лист.”
Учението на Красивото езеро e съчетание от стари и нови идеи. Подобно на мнозина други индианци, които намирали сходства в своята вяра и религията на белия човек, Красивото езеро също изповядвал доста християнски възгледи Той запазил сърцевината на ирокезките вярвания, като насърчил спазването на годишния церемониален календар. От празничните събития той придал особено значение на жертвопринасянето на бяло куче, тъй като докато се разхождал в Небесния Свят с Твореца, видял пожертвано бяло куче да притичва радостно и сметнал това като потвърждение за благотворната роля на ритуала. От друга страна Красивото Езеро въвел новости, които произтичали от познанията му за християнството, в частност евангелизма – идеята за разкаянието като източник на спасение и най-вече представата за отвъдното с мъчителните наказания, които понасят грешните души.
Той внесъл значителни преобразования в церемониалния живот на ирокезите. Дори в земите на каюга и мохок, където не бил ходил приживе, и до днес се усеща силното му влияние. Така например церемониите, които допреди се изпълнявали с падането на нощта, впоследствие станали дневни. Също така Красивото езеро заклеймил няколко неприлични обществени танци, особено тези, свързани с пиянството. Красивото езеро разделил денонощието на четири мистични периода. Периодът от изгрев до пладне се посвещава на живите хора, от пладне до залез на покойниците и призраците, от залез до полунощ се почитат добрите духове, а след полунощ –вредоносните. Под влияние на прорицателя понастоящем каюга се обръщат с различни наименования към Управниците на Света. Четирите Вятъра са Четирите Ангели, а Великият Дух е Согуиадисон, „Създателят на Всичко”, което заменя старото му название „Владетелят”. Според един мит Злият Дух изявил претенции върху това, че той е Властелин на земята и хората и оттогава това име се свързва с него.
Именно заради важното място, което Красивото езеро заема в съвременния церемониален живот на ирокезите и заради вярването, че той стои близо до Създателя, той е почитан като висше същество редом с най-висшестоящите сили и към него се отправят молитви на благодарност.


Освен че проповядвал смирение, великодушие, въздържание, запазване на изконните семейни ценности, поддържане на благодарствените церемонии, на песните и танците, Красивото езеро насърчавал хората да познаят някои от благата на белия човек. Убедил своите съплеменници, че няма нищо страшно в това децата да посещават занятия в училищата на белия човек или в това да живеят в къщи като техните. По този начин помогнал на своя народ да се адаптира към новите условия на живот. Постепенно сенека заприличали досущ на белите – строели къщи с огради и кошари, правели пътища, отглеждали добитък, изграждали дърводелници, железарии и ковачници.
Красивото езеро се прочул и със своите предсказания. Той пророкувал, че след смъртта си сред ирокезките вождове ще настъпи разцепление и че ще уронят авторитета на Върховния Съвет. Предрекъл още, че хората ще се върнат към черномагьосничество, че жени ще раждат в късна възраст, а малолетни деца ще забременяват. Всичко това, според думите му, предвещавал края, когато Четирите Ангели щели да приберат децата и старците, за да ги предпазят от болка и щели да се оттеглят, докато земята се родила наново.
Красивото Езеро доживял да види своя народ, разделен на две фракции – тези, които се придържали към старите вярвания и тези, които възприели новото учение. След смъртта му старият ред избледнял и преотстъпил място или на новата вяра, или на християнството. И до днес Красивото езеро някъде е възхваляван и въздиган подобно на Исус, другаде е възприеман като обикновен човек, получил силни видения.
„Той правел грешка след грешка, тъй като бил като всеки друг човек. Не е от значение това, което той правел и вършел. Важно е какво е сторил и казал под повелята на Четирите Вестителя – в това се състои нашата религия. В много отношения Красивото езеро се проявявал като слаб човек и дори се страхувал да действа според заръките на духовете. Той изпълнявал наставленията едва ли не с неохота. Не претендирал за ясновидец, за безпогрешен и напълно праведен човек. Той просто разгласявал свещеното слово и това е, което следваме днес. Не боготворим него, а Всемогъщия Творец. Почитаме и уважаваме нашия пророк, както и Четиримата Вестители, които ни закрилят, но боготворим единствено Създателя.”


( Ostoserikeron)

неделя, 12 април 2009 г.

Индианците- все по-зависими от дрога
Тревожни са данните, че разпространението и злоупотребата с наркотици все повече нараства в индианските територии. Наркотичната зависимост сред американските индианци е най-висока в сравнение с другите етнически групи, населяващи континента. Това се дължи до голяма степен на безработицата и бедността в преобладаваща част от резерватите. Трафик-бизнесът е една от най-доходоносните дейности в тези условия.

Като цяло в резерватите най-достъпна и популярна е марихуаната. Употребата на метаамфетамини е нараснала с 60 % в периода 2002-2006, а кокаинът, хероинът, MDMA също се оказват достъпни в различни нива. Също така се наблюдава злоупотреба с предозиране на лекарства.

В дистрибуцията на незаконни наркотици често участват афроамерикански или азиатски криминални групи. По-обезпокоителното е присъствието на местни улични банди, които се навъртат около обществените събития, казината и панаирите и снабдяват жителите с нелегална дрога. Често те се причина за насилствени прояви и сблъсъци с полицията вътре и вън от резервата. Причината за висока престъпност са, от една страна, трафикантите, които се опитват да улеснят операциите си и от друга, наркозависимите, които отчаяно се опитват да задоволят наркотичния си глад. Наркотици са замесени и по отношение на най-разпространената криминална проява, за която постоянно постъпват оплаквания в полицейските участъци – домашното насилие и сексуалната злоупотреба. Най-силно засегнати са резерватите, разположени в близост до границата с Мексико (Тохоно О'одхам) и Канада ( Сейнт Риджъс Моухок). Те са основните центрове, снабдяващи дистрибуторите от всички индиански резервати.

Като цяло няма изгледи положението да се промени за добро в близко бъдеще. Повечето резервати продължават да бъдат в капана на бедността и депресията. Липсват всякакви финансови ресурси, както и управнически потенциал, с който местните да се справят с тази сериозна заплаха, подриваща устоите на обществото. В резултат на това, зависимите сред коренните жители ще се увеличават, а с тях ще се разширяват трафик-мрежите и пласирането на нелегални наркотици.

North American Indigenuous Image Award

Сред призовете за Грами и Оскар, ще гледаме и връчването на едни нови награди – тези за North American Indigenous Image Awards или филмови награди на северноамериканското коренно население. Това е първият по рода си филмов спектакъл, който ще отличава най-добрите филми, създадени за и от местните жители на САЩ и Канада. Откриването ще се проведе на 23 Април в Албюкерк. Спектакалът цели да почете безспорния талант сред коренните американци и да събере накуп известни личности от всички сфери на изкуството. Това е добра възможност за развиването на месните общности, стимулирането на още по-богато самобитно творчество, както и за утвърждаването на младите таланти на международно ниво.

Американският език на знаците

Американският език на знаците (ASL) e четвъртият най-разпространен език в Северна Америка след английския, испанския и френския. Той е създаден в полза на хората с увреждания на слуха и преставлява уникална и ефективна езикова система, която е изведена от френския език на знаците от края на 16-ти век, съчетан със символи от езика на знаците при американските индианци.

От книгите за експедицията на Луис и Кларк ( 1804-1806г), в която за пръв път Америка е прекосена от Атлантика до Пасифика, си спомняме, че техни преводачи били френско-говорящият трапер с индианска кръв, Тюсе Шарбоню, и съпругата му, шошонката Сакагауе. Езикът на знаците бил като lingua franca за коренните жители и с него комуникацията между различните народи протичала съвсем гладко. Елементи от индианския език на знаците били възприети в ASL и обогатили още повече неговата система от символи.

четвъртък, 9 април 2009 г.

Орловото пероОт всички птици Създателят избра точно орела да бъде водач. Орелът лети най-нависоко и вижда най-надалеч от всички останали същества. Орелът е вестоносецът на Създателя. Когато носиш или да държиш Орлово перо, Създателят мигновено те забелязва. С него ние му оказваме най-голяма почит.
Когато някой получи Орлово перо, на него всъщност му се оказва голяма признателност, обич и чест. Перото първо трябва бъде поднесено в свещена церемония. По този начин Орелът и Създателят биват известени за името на новия Пазител на орловото перо. Той ще подготви дом ( вързоп), в който ще съхранява перото. То трябва да бъде хранено. То се храни всеки път, когато го носиш или държиш по време на свещена церемония. По този начин Орловото перо трупа свещена сила.
Никога не обиждай, поругавай и не замърсявай своето Орлово перо. Само истинските мъже и жени са достойни да го носят.

Том Портер,(Сагогуенионгас " Този,който побеждава") е говорител и духовен водач на моухокската общност във Фонда, Ню Йорк.Той заедно с дружеството White Roots Of Peace обикалят страната и споделят публично вижданията си по отношение на суверенитета на коренните нации и запазването на традициите като ключов момент в оцеляването им.