четвъртък, 23 декември 2010 г.

Запад - Уиопеята ( The West Wind)

из есето на Мериан Скербъроу "Отражения на Свещения кръг"Преди много години бях застанала на висока отвесна скала в Южна Дакота и гледах на запад. Виждах Паха Сала (Черните хълмове), очерта­ни на хоризонта. Беше по залез и небето бе обагрено в розово, синьо-жълто, виолетово и украсено с огромно оранжево Слънце. В миг съгледах сър­дити облаци в индигово и сив дъжд се спусна над хълмовете. Светлината на светкавица проблесна и се сля с тази на слънчевите лъчи, промъкнали се през пукнатините в облаците. Беше възхитително. Стоях, прикована от гледката на бурята, вилнееща под залязващото слънце. Стоях там толкова дълго, че едва успях да избегна дъжда, който се изля близо час след първа­та поява на буреносните облаци. Тази изпълваща с благоговение сила виж­дам, когато мисля за западната част от Свещения Кръг.


Западът е есента, зрелостта, залезът и стабилността.
Праотецът от запада се казва Ея. Неговата мъдрост не е от света, а от духовете. Ея живее с Уакиниян, Гръмотевичните същества. Бурята идва от запад във Великите равнини. Ея може да бъде призован, ако приближава буря.
Пратеник на запада е лястовицата. Тя лети пред буреносните облаци, гмурка се сред светкавиците и пак се явява. Описва кръгове, когато пред­стои свирепа буря, и предупреждава хората, че Гръмотевичните същества са близо.
Цветовете на Ея са черно и тъмносиньо. В моето видение цветът на запада е син, В сънищата си съм виждала прилепи и винаги са ме прив­личали, но не зная какво всъщност означават.

Сънувала съм също Двойната жена (Анунките). Тя е могъща метафо­рична фигура, представяща конфронтиращите се страни на творческия гений. Талантливият творец често изпада в различни настроения и е труд­но да си покрай него, Анунките представя също положителните и отрица­телните страни на женската същност, както Иктоми - тези на мъжката. Моето усещане е, че Анунките също принадлежи към запада.

Двойната жена Анунките

Двойната жена някога била най-красивото същество в целия свят. Името и било Ите, което означава "Лице", Била дъщеря на Стареца и Старицата - толкова красива и умна, че майка й мислела да я направи жена на Слънцето.
Слънцето, Уи, бил женен за Луната, Хануи. Старицата обаче била убе­дена, че дъщеря й трябва да е негова съпруга. Уговорила се с Иктоми да й помогне, а тя от своя страна щяла да му съдейства да направи хората за посмешище.
Слънцето организирало празненство и Старицата облякла Ите в най-хубавата й рок­ля, а косата й четкала, докато не станала гладка като крило на врана. Така приготвени, те отишли на големия празник. Когато стигнали там, почет­ното място до Уи било празно. Старицата казала на дъщеря си да седне на него и да храни Слънцето с най-отбраната храна.
Междувременно Иктоми пресрещнал Хануи, която също отивала на празника, и й казал, че нейният съпруг погледнал с нови очи красивата Ите. Заръчал й да си отиде вкъщи и да се украси така, че мъжът й да вижда само нея. Тя се прибрала, за да се украси, и така закъсняла. Когато накрая се появила на празника, Хануи видяла мястото си заето от друга жена. Застанала зад съпруга си, покрила лицето си с дългата си коса и заплакала. Уакан Танка я чул и решил да разбере какво става.
За да накаже Ите, Уакан Танка й оставил красивото лице, но й дал и друго, ужасяващо.

Двойната жена е дух, който притежава голяма власт над жените. Тя е покровител на изкуството и на песента, а понякога може и да лекува. Притежава обаче и злобна, отмъстителна страна, сблъсъкът, с който е ужасяващ. Мисля, че тя олицетворява творческия характер на жените, който има две страни - светла, красива и съзидателна, но и тъмна, грозна и разрушителна. Когато за пръв път прочетох за Анунките, бях по­разена от приликата й с индийската богиня Кали.

Понякога Анунките броди по земята в образа на черноопашат елен, който внезапно се превръща в красива безмълвна жена. Жената подмамва младите ловци далеч в равнината, след което се превръща в елен и изчезва. Ако мъж преспи с нея, умира. Затова мъжете лакота никога не приближават самотна жена в прерията. Вероятно затова и първият скаут, който приближил Бялата Бизонова жена, загинал.
Жените, на които Двойната жена изпраща сън, обикновено виждат и двете й страни. Това са жени с някакъв артистичен талант или сила и тя им показва какво би могло да се случи, ако не контролират природата си. Бодливецът представя красивата страна на Анунките - преди хората да имат мъниста, те украсявали предметите си с неговите оцветени иг­ли. Виждала съм бодливеца във виденията си. Има само няколко хищни­ка, които го преследват, и той не е плашлив. Можеш да го приближиш в дивите места открито и да го нахраниш. Тези животни обаче се хранят през нощта, затова не ги срещаме често денем. Те са наистина друже­любни същества и когато ги видиш насън, ти показват нови символи и фигури за мънистени или иглени бродерии.

Западът е място на загадките и тайните. В него е домът на Гръмотевиичните същества. Той е мястото на хейока. Измамниците - Койотьт и Иктоми — също идват оттук. Западът е краят на Синия Път.

Свещените клоуни - хейока

Предполагам, че трябва да кажа няколко думи за хейока, Свещените клоуни. Те са хора, сънували (или имали видение за) Гръмотевичните същества или Ея. Вършат нещата наобратно, за да разсмиват другите. Много хейока биват инструктирани насън за всевъзможни странни начини, по които да живеят. Някои от тях през цялото време трябва да нравят всичко отзад напред, в някакъв откачен порядък. Повечето съвре­менни хейока работят като клоуни на родео, а познавам и един, който участва във филми като фокусник. Казват, че някога трябвало да се мият с прах и кал и да носят косите си оплетени в лагера, а по време на война разпуснати, обратно на обичайното. Да си хейока е много трудно нещо. Но всички Свещени клоуни са считани за лечители. Ако някой има сън да направи нещо глупаво и противно на общоприетото, трябва да се посъветва с хейока, за да може да изиграе образите от съня под формата на представление и да бъде освободен от духа на хейока. Ролята, която сънуващият изпълнява, му носи смирение и учи тези, които го наблюдават, че ако се вземат прекалено на сериозно, често това, което правят, ще изглежда глупаво и лишено от достойнство.
Ако човек види в съня или видението си Гръмотевично същество, това е ясен знак, че му е отредено да стане хейока. Тогава трябва да се присъедини към обществото на Сънуващите гръмотевици. След специална церемония той ще бъде приет за член на това общество. Ако не иска да стане хейока, отива при шамана и прави друга специална церемония, която да го освободи от задълженията на видението му. В противен случай ще му се случат лоши неща. Може да бъде ударен от гръм.
Ако жена има подобен сън, тя би трябвало да се освободи от него колкото е възможно по-скоро. Много е трудно да си добра съпруга и май­ка, докато си хейока. Никой млад мъж не би пожелал да си вземе такава жена. Чувала съм, че имало няколко жени хейока, но като цяло са голяма рядкост.
Не всички сънища, в които присъства светкавица, са хейока-сънища. | .то течи, в които сънуващият вижда Гръмотевичните същества, са ясно послание, че от него се иска да стане хейока.

Мъжете Уинкте

Уинкте е вид хейока - мъж, който живее и се облича като жена. Думата уинкте е много интересна като превод. Уин означава "жена", кте - "ще бъде". Някой би казал, че Уинкте е просто хомосексуалист със социална Функция. В действителност не е така.Уинкте живеят и работят като жени. Те често се омъжват (за мъже) и отглеждат осиротели деца от двата пола. Всички уинкте са имали видение или сън за Двойната жена, често след като са преминали първата си ханблечея (търсене на видение или постене за видение). Считало се за голяма чест, ако в лагера ти живее уинкте. Към тях се отнасяли също като към останалите жени и те били допускани до женските общества. Тъй като били докоснати от Двойната жена, често били големи творци, майстори на бродерията с мъниста или с игли от бодливец, художници. Друго нещо, което ги правело търсени и известни, било правото им да дават специални имена. Ако дете получи име на въз­растен вследствие сън на уинкте, това се счита за знак за бъдеща извест­ност и талант. Допреди около сто години на всяка церемония трябвало да присъства уинкте, иначе нещо й липсвало. Хейока са велики лечители и по тази причина често ги взимали на бойни походи. Ето защо и Уинкте нерядко се изявявали като воини и били високо ценени заради лечителски си способности. Днес с думата уинкте се обозначава хомосексуален мъж.

Няма коментари:

Публикуване на коментар