събота, 29 октомври 2016 г.

Сиукска "дзен" история

Sioux men, 1905
Преди много, много години двама мъже вървели през прерията. По-младият попитал другия: – Какво е Уакан Танка (Великата Тайна)?

– Нека отидем на онзи хълм там, на запад – отвърнал му по-възрастният. – Нека видим какво има отвъд него. Може би така ще разберем.

Двамата се изкачили на хълма и от върха му дълго гледали на запад. Там нямало нищо ново – всичко било като нещата, които те били виждали и преди.

Когато продължили пътя си, мъжете видели друг хълм, който се издигал на север. Те се изкачили и на него, но отвъд хълма нямало нищо, което да не били виждали и преди.

После съзрели хълм на изток. На младият той се сторил особено висок и той помолил другия да се качат и на него. Само че отвъд този хълм имало друг, който също изглеждал доста висок, а зад него имало още един, също висок, а по-нататък се виждал друг…

Цял ден мъжете изкачвали хълмовете – и навсякъде виждали едно и също. Накрая по-възрастният казал:

– Ами, ето – това е Уакан Танка.

https://our7thdirection.wordpress.com

Няма коментари:

Публикуване на коментар