сряда, 7 април 2010 г.

Обичам тези хора...
"Обичам тези хора, които винаги са ме посрещали с най-доброто, което са имали.

Обичам тези хора, които са почтени, без да имат закони, затвори и приюти за бедни.

Обичам тези хора, които спазват Божиите закони, без някога да са ги чели или да са ги чували, проповядвани от амвона.

Обичам тези хора, които никога не ругаят и не споменават напразно Божието име.

Обичам тези хора, които обичат съседите си така, както и самите себе си.

Обичам тези хора, които почитат Бог без Библия - а вярвам, че и Бог ги обича.

Обичам тези хора, чиято религия е една и съща, и които са свободни от религиозни предразсъдъци.
Обичам тези хора, които никога не вдигнаха ръка срещу мен, нито откраднаха имуществото ми, въпреки че нямаше закон, който би могъл да ги накаже, ако го бяха сторили.

Обичам тези хора, които никога не влязоха в битка с белите, освен на своя собствена територия.

Обичам тези представители на човечеството и не се страхувам от тях - такива, каквито Бог ги е сътворил и там, където Той ги е поставил, - защото те са Негови деца.

Обичам тези хора, които живеят и пазят имуществото си без катинари и ключове.

Обичам всички хора, които правят най-доброто, на което са способни.
И - о, как обичам тези хора, които не живеят заради любовта към парите!

Джордж Катлин (1796-1872) е американски художник и пътешественик, живял осем години сред различни индиански племена. В едно свое изказване от 1841 г. Катлин отбелязва: "Цялата история доказва, че при първите посещения на цивилизовани хора - от дните на Христофор Колумб, та до експедицията на Луис и Кларк - американските индианци са показвали дружелюбие и гостоприемство... това е потвърдено и от голям брой други пътешественици, включително и от мен самия. Доколкото ми е известно, те никога не са откраднали и стотинка от имуществото ми, въпреки че в техните територии няма закони, които да ги накажат за кражбата. Посетил съм четиридесет и осем различни племена и това ми дава право да кажа, че по своята същност северноамериканският индианец е почтен, верен, храбър... и достоен, вярващ човек. "

Няма коментари:

Публикуване на коментар