вторник, 23 септември 2014 г.

Двуостра кама тип Beaver tail

Двуостра кама (dagger) ,наричана още "боброва опашка" (названието й на английски е beaver tail dagger). Въведена в търговията с индианците от компанията "Хъдзън бей" някъде през втората половина на XVIII в. Най-предпочитана и използвана е била сред племената около Големите езера (оджибуей, потауатоми, меномини, отауа...), тези от лесостепите (сак и фокс, уинебаго, айоуа, санти-дакота...) и в Северните равнини (крии, чернокраки, асинибоини, гро-вантри, мандан, кроу). Със сигурност "бобровата опашка" е ползвана и от други индианци, а също и от трапери, маунтинмени и пр. Острието е много удобно, защото лесно се монтира като връх на копие или се "преквалифицира" в острие за gunstock.

    Подобен е и изключително свещеният "мечи нож" при чернокраките. Воинът Бялото Теле от племето чернокраки притежавал Мечи нож – магическо оръжие, с което човек можел да се сдобие, само след като преминел през продължителни, сурови изпитания. Затова пък Мечият нож бил неоценим помощник в битка – често врагът побягвал, още щом зърнел характерното острие с дръжка от долна челюст на гризли и привързани към нея орлови пера. Притежателят на магическото оръжие никога не можел да бъде пленен – ножът му осигурявал силата и способностите на могъщата мечка гризли.
Веднъж Бялото Теле и неговият приятел Боядисаният В Червено се отправили на набег към земите на племето кроу за отвличане на коне. Воините на кроу обаче ги открили, преди да успеят да се промъкнат в лагера, и ги подгонили. Двамата чернокраки се скрили в коритото на някакъв поток, където намерили малка пещера. Враговете им били вече съвсем наблизо, когато Бялото Теле извадил Мечия нож и казал на приятеля си: “Влез в пещерата и каквото и да става, не излизай, преди да съм те повикал.” Боядисаният В Червено не искал да остави приятеля си сам срещу кроу, но знаел, че Бялото Теле притежава могъща свещена сила и затова мълчаливо влязъл вътре. Не след дълго чул, че пред пещерата се разразила схватка. Внезапно се разнесъл гневен рев на мечка, последван от изплашените викове на кроу. След малко всичко утихнало и Боядисаният В Червено чул гласа на приятеля си: “Излизай, враговете избягаха.” Наблизо лежали труповете на двама воини кроу – по тях имало ужасни рани. Другите наистина били избягали. На въпроса как се е справил сам с толкова много неприятели, Бялото Теле отговорил, че една мечка дошла и му помогнала. Ала до края на своя дълъг живот Боядисаният В Червено твърдял, че самият негов приятел се бил превърнал в мечка и така отблъснал кроу. Това той казал и на етнолога Кларк Уислър през 1903 г. 

Ето още автентични "боброви опашки"

Няма коментари:

Публикуване на коментар