неделя, 3 ноември 2013 г.

Подвигът на Огуандагете


     
     През април 1758 г. група ирокези от канадския Освегатчи за пореден път се отправили на поход срещу бледолики. Но походът им се оказал неуспешен и повечето тръгнали обратно към селището си, като от групата останал само един онондага на име Огуандагете и още двама негови съратници, останали анонимни в историята. През нощта те проникнали в покрайнините на селището Джереми Флет, където в една от къщите, превърнати в караулно помещение се били разположили 11 опълченци от Ню Йорк. Войниците с увлечение люскали карти, а пушките им стояли скупчени на пирамида до стената. Огуандагете предложил веднага да нападнат белите, но другарите му благоразумно отбелязали, че войниците са твърде много и не им се иска да рискуват. "Щом не искате, отивам сам" – отсякал Огуандагете. Воинът се съблякъл, боядисал се целия в черно и с ужасяващ боен вик нахълтал в къщата. Стреснатите войници се изпокрили по ъглите. Без да губи време Огуандагете хванал пушките и ги изхвърлил през прозореца. Щом двамата другари на Огуандагете влезли вътре, те видели как онондагата вече връзвал опълченците. Впоследствие пленниците били показвани парадно в Освегатчи и Монреал. Така Огуандагете се прочул като воинът, който съвсем сам успял да плени единайсет войници. 

   Из кнгата "The Canadian Iroquois and Seven Years War“.
  
   ПС: Хубава история, за която ме светна Black Wolf :)

Няма коментари:

Публикуване на коментар