събота, 10 март 2012 г.

Каменната Епоха от Безсмъртния Дъх на Земята


Otokahekagapi (Първите Начала)
Inyan Makakan Niyetu
(Каменната Епоха от Безсмъртния Дъх на Земята)


превод: Black Dog

Преди всички бе Inyan (Камъкът). И неговият дух бе Wakan Tanka (Великата Тайна).
Преди Четирите времена бе Inyan (Камъкът).
После бе Han (Тъмнината), но тя не бе нещо. Тя бе само черното на мрака. Тогава Inyan (Камъкът) владееше всички сили и силите бяха в неговата кръв, а кръвта му бе синя.
Inyan (Камъкът) растеше самотен и жадуваше за някой друг.
Inyan (Камъкът) знаеше, че не би могло да има някой друг, освен ако той не го създадеше от самия себе си.
Но, за да вземе от себе си, той трябваше да позволи на кръвта си да изтече от него, а той знаеше, че ако кръвта му го напусне, ще го напуснат и неговите сили.

И Inyan (Камъкът) каза: “Nunwe!” (“Така да бъде!”) и това беше първият звук.
Тогава Inyan (Камъкът) взе от себе си и се разля около самия себе си във формата на една огромна сфера. И Inyan (Камъкът) назова сферата Maka (Земя).
Inyan (Камъкът) отвори всичките си вени и кръвта му го напусна, и той видя, че силите му изтичат с кръвта, и оформят границите на Maka (Земята). А отвъд границите на Maka (Земята) нямаше нищо. Там бе само Han (Тъмнината).
Inyan (Камъкът) се смали и се втвърди, но той все още се опитваше да владее силите си. Кръвта му се превърна във Водите, но силите изплуваха от Водите и формираха около Maka (Земята) Духа.

И силите се превърнаха в Небе, а Небето е Skan (Движещия се). Skan (Небето) - това са силите около Maka (Земята) и Skan (Небето) е Nagi Tanka (Великия Дух).
Maka (Земята) се намръщи, защото не бе създадена като нещо отделно и независимо, а и защото силите я бяха напуснали и се бяха присъединили към Skan (Небето).
Maka (Земята) се огледа и осъзна, че е гола и студена. Навсякъде около нея бе студеният мрак на Han (Тъмнината).
Maka (Земята) се скара на Inyan (Камъка) и поиска той да прогони Han (Тъмнината). Тя настоя да бъде отделена като нещо самостоятелно. Но Inyan (Камъкът) каза, че е безсилен да я удовлетвори, тъй като силите му са го напуснали, превръщайки се в Skan (Небе).

Накрая Inyan (Камъкът) и Maka (Земята) се споразумели да помолят Skan (Небето)
да удовлетвори техните желания. И така, Skan (Небето) изслуша оплакването на Maka (Земята) и молбата на Inyan (Камъка). И той заяви, че приема да е съдия на техния спор - той ще бъде великият съдия.
Skan (Небето) повели на Maka (Земята) да остане свързана с Inyan (Камъка) - така, както е била направена - но, за да я удовлетвори, той каза, че ще прогони Han (Тъмнината).

И тъй, Skan (Небето) прогони Han (Тъмнината) в най-отдалечените места и направи Anp (Светлината), но Anp не беше нещо, той бе само червеното на светлината. И това бе първата светлина, но нямаше нито топлина, нито сянка.
Maka (Земята) се видя в светлината на Зората, но се намръщи, защото нямаше никаква топлина и отново се оплака на Skan (Небето). Skan (Небето) отново се съгласи да удовлетвори Maka (Земята). Той взе част от себе си, част от Inyan (Камъка), част от Maka (Земята) и част от Водите.

И Skan (Небето) сътвори едно огромно блестящо нещо, кръгло като Maka (Земята) и света, и го нарече Wi (Слънце).
Skan (Небето) нареди на Wi (Слънцето) да свети и да дава топлина, и да прави сянка на всичко съществуващо. И Wi (Слънцето) направи каквото му бе наредено, и целият свят бе горещ, освен местата, където имаше сянка.
Тогава Maka (Земята) нямаше покой от топлината на Wi (Слънцето) и се намръщи. Тя помоли Skan (Небето) да й върне Han (Тъмнината) и Skan (Небето) чу оплакването на Maka (Земята). Ето защо Skan (Небето) заповяда на Han (Тъмнината) да се върне и да бъде с Maka (Земята) за известно време, а после и Anp (Светлината) да бъде с нея и така те да следват един след друг, като по този начин Maka (Земята) ще намери покой от топлината на Wi (Слънцето).

Тогава Skan (Небето) заповяда Wi (Слънцето) да върви пред Anp (Светлината) към владенията на Han (Тъмнината) отвъд света, а пък Anp (Светлината) да бъде предвестник на Wi (Слънцето), когато той се завръща към света - и те двамата направиха каквото им бе заповядано. И тъй, имаше светлина и топлина на света.
А после, в следващия период, настъпи мрак и това бяха първите две времена.
Времето, когато имаше светлина, Skan (Небето) нарече “Anp- etu” (Ден), а времето, когато имаше мрак - “Han- yetu” (Нощ).
Те следваха едно след друго и Maka (Земята) беше доволна.

Ето как се появиха четирите висши тайнства, които съставляват света, а те се наричат “Wakan kin” (“Тайните”). И те се наричат “Wakan Ankatu” (Върховната Тайна), и те са свещени и безсмъртни:

Wikan - Безсмъртното Слънце.
Tokan - Безсмъртното Синьо Небе, който е Skan, Движещия се и който е Nagi Tanka,

Великият Дух. Makakan - Безсмъртната Земя. Inyankan - Безсмъртният Камък. И те се посъветваха, като Skan (Небето) им бе съдия, и Skan (Небето) повели положението им да бъде узаконено според тяхната значимост: Wi (Слънцето) ще е първи и цветът му ще е червен; самият Skan ще бъде втори и цветът му ще е син; Maka (Земята) ще е трета и нейният цвят ще е зелен; Inyan (Камъкът) ще е четвърти и цветът му ще е жълт. Заедно те ще представляват всички цветове - като дъгата - и ще бъдат едно: Върховната Тайна, Великият Дух.
А духът на всичко е Wakan Tanka (Великата Тайна), който дори те не могат да проумеят.

Забележка: Много от имената в лакотския език имат различен род от тези в българския, напр.: Wakan Tanka (Великата Тайна) е той;
Wi (Слънцето) също е той и т.н.

Няма коментари:

Публикуване на коментар