петък, 5 ноември 2010 г.

Къде сбърка белият човек...( Where did the white man go wrong )Веднъж вождът Двата Орела (на снимката) бил запитан от служител на американското правителство.

– Наблюдаваш белия човек вече деветдесет години. Виждал си го как воюва, какви технологии открива. Виждал си прогреса му и щетите, които нанася.

Двата Орела кимнал одобрително.

Служителят продължил:

–Вземайки предвид всичко това, какво е твоето мнение - къде сбърка той по пътя си.

Двата Орела се вгледал в държавния служител и отвърнал:

– Когато белите открили тези земи, те били стопанисвани от индианци. Нямало такси, нямало данъци. Имало бизони и бобри в изобилие, чиста вода в изобилие. Жените се трудели, свещените хора били свободни да вършат своето, мъжете ловували по цял ден и любели жените си по цяла нощ.

Сетне вождът се облегнал назад в креслото си и казал с усмивка:

- Само белият човек е достатъчно глупав да си мисли, че може да подобри система като тази.

Няма коментари:

Публикуване на коментар