петък, 20 февруари 2015 г.

Символика не еленовите рога при ирокезите (The symbol of elk deer among the Iroquois)


Ето как изглежда новото ми оръжие. В него е увековечена битката и съревнованието между първите земни хора - двамата близнаци Техаронтиаугон и Тауискарон - чрез която се проявили всички земни неща според ирокезките космогонични представи. 

Да си припомнним:

Небесната жена пада от небесния свят и ражда дъщеря, която умира при раждането на своите собстврени деца. След смъртта си тя се превръща в Майката Земя. Нейни деца са Този-който-държи-небето-с-двете-си-ръце – добронамереният и благороден син, творящ ред и красота, вдъхновен от творенията в Небесния свят,  и неговият брат близнак – Кремък, който е студен и твърд като кремъчно острие и в подражанието си създава само беди и неприятности т.е опасните и вредни аспекти от битието. 

Всеки от двамата оставил след себе си куп свои проявления и сили, носители на качествата им. Така Средният свят, който се образувал със създаването на суша и отделянето й от водното пространство, което заема ролята на Подземие, се явява място, в което се преливат влиянията от горния и долния свят, изразени именно чрез борбата между тези двама близаници.
Земята е изтъкана от контрасти и опозиционни връзки – ден и нощ, лято и зима, горе и долу, материя и дух – именно тази своя особеност е обусловена от битката на двамата герои. 

Добрият син има здрава връзка с Небесния свят, съдейки по името, което носи. Оттук можем да предположим, че това, което е добро и правилно за човек е да поддържа духовна връзка със Сътворението. Пакостливият, неразбран син, прави неща, които създават пречки и трудности за живите същества. Тоест ролята на Кремък е да затруднява роднинските връзки, да отслабва духовната нишка между хора и вселена, да разплита свещената мрежа на живота. 

В края на мита за двамата близнаци добрият брат надхитря своя съперник и го побеждава с помощта на своето оръжие - еленови рога. Оттам насетне го заставя да бъде повелител на нощта и отвъдния живот. Всяка душа ще минава покрай дома на Kремъчното момче, преди да се засели трайно в Света на духовете. 

Като симовол на добрия ум и победата на Този-който-държи-небето над своя зъл и коварен брат до ден днешен на церемониалните украси за глава сред ирокезките сахеми присъстват еленови рога.


Историята на близнаците може да ни помогне да вникнем в ролята, която природата заема в мирогледа на ирокезите. Макар че има победа на доброто над злото, основополагащата идея е не за борба, в която има победител, а за роднинство. Тя не е за властването на едно божество над друго, а за преплитането им в паяжината на живота. Чрез церемониите ирокезите се стремят към увеличаване и възобновяване на силите, поддържащи живота (тоест да помагат в делата на Този-който-се-държи-за небето-с двете си-ръце и намаляване или неутрализиране на онези, които рушат животa (представен от другия брат Кремък).

Няма коментари:

Публикуване на коментар