четвъртък, 30 октомври 2014 г.

Бойни сцени върху наметка (Battle scenes on а robe)


    Наметка на воин от Северните Равнини, изобразяваща неговите бойни успехи. Воинът-победител е представен с черно-червена риза, което според символиката на мандан-хидатса се тълкува като: "Издебнах и убих врага, отбелязах ку и го скалпирах". 
     Копитата долу в дясно на рисунка номер 5 и 6 отбелязват, че воинът се отличил с откраднати коне.

     Конникът със зелен щит е съюзник или съплеменник на воина-победител. Всеки от участниците в сражението е изобразил своята лична история на наметката, което е често практикуван обичай. 

    Кожата е била обработена от жени, но рисунките са дело на самите воини. Червеното и зеленото според анализите са купешки бои, докато жълтото и черното са добити от органични съставки - жлъчката на бизон и въглен. Детайлите на конете и дрехите подсказват, че става дума за роба/наметка от 19 век.


Няма коментари:

Публикуване на коментар