събота, 8 март 2014 г.

Потърси жената (Look for the woman)
Отидох да търся смисъла на живота и красотата. Този-който-е-сътворил-телата-ни ми проговори: „Потърси жената”, каза ми той. „Тя е свещен портал, през който животът идва на земята.” После потърсих красотата. А Онзи Отгоре ми каза: „Погледни в очите и душата на жената”. Красотата на земята ѝ принадлежи. Потърсих сила, а той ми каза: „Виж как е създадена жената”. Тя е пръстта на земята…най-здравата твърд. Ослушвах се за красотата в звуците на живота, на смеха и любовта. А той ми каза: „Чуй гласа ѝ. Това е гласът на небесата. Оттогава знам, че отговорите на моите въпроси се намират в жената. Тя е свещен дар от Земята над Небето.

 Сагойета, мохок 

Няма коментари:

Публикуване на коментар