събота, 29 юни 2013 г.

За свещените понятия при лакота     Понятието уакан е едно от най-важните в езика на лакота. Състои се от две думи: Уа - “нещо, което е” и Кан - “свещено, старо”. 
    В самата си същност думата уакан изразява всичко, което е непознато, особено, необикновено по своя характер или проявява мистични елементи. В представите на лакота необикновеното е равнозначно на свещено. Например думата, която лакота използват, когато за пръв път виждат "локомотива", нещо напълно непознато за тях до 19-ти век, буквално носи значението на "свещен, непознат кон" (шунка уакан); за огнестрелното оръжие казвали, че е "свещено, непознато желязо" (маза чанку уакан), за уискито - "свещена, странна вода" (минне уакан). 
     Човек, който върши странни, неразбираеми неща, е уакан. Пияният, чието поведение е отклонение от нормалното, също е уакан.
     Корените на някои растения са уакан, защото са отровни. Някои влечуги са уакан, защото с отровата си могат да те убият. Много животни са уакан, защото Уаканпи (духовете) ги правят такива. Всъщност всичко може да стане уакан, ако в някакъв момент нещо уакан се влее в него.
    По същия начин за свещен човек (уичаша уакан) се смята този, който познава духовете, разговоря с тях и разчита посланията им, а това предполага този човек да върши и знае странни неща, необикновени и загадачни за обикновените хора. Свещеният човек притежава силата си благодарение на духовете Уаканпи. Той може да направи всеки предмет жив, като влее в него дух (тонуан). Всичко оживено от тонуан, става уакан. И най-обикновеното парче плат.
    Животните са свещени. Храната е свещена, защото дарява живот, лечителството е свещено, защото поддържа живота в тялото. Ако нещо е трудно за разбиране , то е свещено, защото е над човешките възприятия. Всичко използвано в церемонии и песни за духовете Уаканпи е свещено, защото не се използва за други случаи. Малките деца са свещени, защото не могат да говорят. Лудите са свещени, защото Уаканпи са в тях. Всичко старо е свещено, защото не се знае как е сътворено. Всичко притежаващо голяма сила е свещено, защото Уаканпи му помагат. Всичко враждебно и опасно е свещено, защото Ия (лошият Уакан Танка) му помага. Всичко отровно е свещено, защото небето (Такушканшкан) му помага. Песните и церемониите са свещени, защото принадлежат на Уаканпи. Старците и стариците са свещени, защото знаят много неща. Но но всеки статр човек е свещен човек (в смисъл на шаман, лечител). Духът и Душата на всеки човек са свещени. Свещени са също и бизоните, мечките, вълците, земната жаба, белоопашатият и черноопашатият елен, орелът, конят, невестулката, планинският лъв, къртицата, прерийното куче, лисицата, язовеца, видрата, пора, водното конче, паяка, потоците, тъгуващите хора и всички духове. 

    И не на последно място едни от най- свещените неща за Лакота са Лулата и Седемте Свещени церемонии: Танца на Слънцето, Търсенето на Видение, Побратимяването, Пазенето на Духа, Инипи, Превръщането на момичето в жена и Хвърлянето на Топка.

   Думата уакан всъщност произлиза от всички онези свещени неща, които стоят над човешкия род и се зоват Уаканпи Те притежават силата над обектите в света. Те не са подвластни на смъртта, нито на човешките представи за време и пространство. Те винаги наблюдават човешката раса. Контролират всичко, което тя върши. Ако някой не следва добър път, те го карат да страда. Трябва да им се правят дарове, да им се благодари с песни, танци и церемонии. Те са като родители за хората. Има много видове Уаканпи.С Уакан Танка Кин назоваваме върховното свещено същество, водачът сред Уаканпи - Слънцето. Ала най-могъщият Уаканпи е Такушканшкан - този, който движи всичко или Небето. Има и зли Уаканпи. Злите Уаканпи носят беди и нещастия на хората. На тях хората трябва да гледат като на врагове и да не се поддават на влиянието им.
    Върховният бог при лакота е Уакан Танка - Великата Тайна. Той е навсякъде и във всичко и ръководи живота на човека. Свещеното му име е Тоб Тоб - Четирите Четирима, тъй като той побира в себе си всички свещени първоначала, всички Уаканпи от всички посоки на света. Когато всички те са събрани в едно същество, това е Уакан Танка.  Уакан Танка обича музиката, особено звука на тъпана и дрънкалката. Щом чуе тъпан или дрънкалка, винаги надава ухо да чуе молитвите. Уакан Танка обича дима на сладката трева, докато Ия - лошия аспект на Уакан Танка, не понася дима на сейджа. И добрият, и лошият Уакан Танка обожават аромата на чанунпа (лулата).
     
източник: 

The Sun Dance and Other Ceremonies of the Oglala Division of The Teton Dakota, by J. R. WALKER.

1 коментар: