четвъртък, 2 януари 2014 г.

Земята на Изобилието (The field of Plenty)


     Веднъж говорихме за това, че в света на сънищата ни се предоставя безгранична сила, красота и лечение и че според ирокезкия мироглед за да крепим цялостта на тялото и ума и да живеем, изхождайки от намеренията на душата, трябва да пренесем в света на сенките есенцията на своя сън. Това изисква действие. 

       Първата стъпка е споделянето. Споделянето на съня е действие, което донася нещо ново в нашия свят. Сънуването ни дава песните и свещените думи, като взима от океана от възможности, а споделянето помага новите неща да пуснат корени в земята. С валмо от песни и игли от свещени думи се преде нишката на реалността.

      Когато донесем нещо добро от света на сънищата в света на сенките, ние творим подобно на Създателя. Присъединяваме се към танца на Небесната Жена върху костенурчата коруба, с който бил създаден светът. 

      В зората на сътворението Шонгауедизо създал всичко от което човек имал нужда на този свят. В ирокезката традиция Земята на Изобилието се разглежда като спирала, чийто най-тесен пръстен се намира някъде в космоса, а най-широкият - съвсем близо до Земята. Нещо като ураган или фуния, обърнати надолу с главата. Старите знаят, че единственият начин да се прояви това изобилие е чрез благодарност в сърцето. Да благодарим за всичко, което имаме. Да благодарим за реколтата, за децата, за благата, здравето и живота. Старите ирокези винаги се молят така сякаш желанията и молитвите им вече са осъществени, съзнавайки че те вече са сътоврени и съществуват в Земята на Изобилието. 

     Днес в молитвите си хората само искат. Дай ми това, искам онова. Забравяме, че преди всичко трябва да благодарим. Ирокезите вярват, че Шонгауедезо (Този, който е направил телата ни) е тъй щедър и добър, че иска най-доброто за своите деца. Не знае да отказва. Винаги отговаря с „да“. Ако казваме "искам това", "дай ми онова", отговорът му ще бъде „да“, но от това  няма да последва нищо. Ако обаче благодариш за полученото още преди да се е реализирало, и той каже „да“, тогава получаваш двойно повече от благословията на сбъдването. 

    Докато Шонгауедезо създавал света, всичко, което щяло да бъде сътворено, първо се проявявало като идея, ефирна мисъл в света на духовете. Всичко, от което имаме нужда на физическо ниво вече съществува в латентно състояние, стои и чака в готовност в Земите на Изобилието и Света на Духовете. За да призовем вече съществуващите идеи и представи от света на духовете, човек трябва да пристъпи към Твореца с благодарно сърце. Както когато искаме да овеществим видяното в сън благо, трябва да го пресъздадем наяве и да отключим съдържанието му, така и благодарността материализира желанията ни, овеществява намеренията и мечтите ни. 

 Земята на Изобилието прелива от охолство и блага. Благодарността, която проявяваме като деца на земята позволява на идеите в Земите на Изобилието да цъфтят по Добрия Червен път, за да се радваме на плодовете им на физическо ниво. Ирокезката концепция е, че винаги и за всеки има достатъчно, когато изобилието бива споделяно и отблагодарявано. Когато се породи нужда, тя също идва от Земите на Изобилието под формата на мисъл и започва да се проявява в момента, в който докосне физическото измерение, а впоследствие се долавя и пресъздава от хората. Всяка нужда може да бъде задоволена, когато започнем да пресъздаваме добрите идеи, които имаме в съзнанието си. Всеки човек и всяка роля на физическо ниво дава своя дял в подпомагането или възпрепятстването на проявата на доброто. От нас зависи дали светът ще е изпълнен с повече нуждаещи се или благодарни сърца. 

   Земята на Изобилието има свои начини да поставя нужното в ръцете на нуждаещите се. Ключовете към проявата на изобилието на земята, към удовлетворяване на нуждите е точно блгаодарността и доверието, разбира се балансирани с нужното действие. Но мисълта винаги предхожда формата. Няма нужда от оскъдност и нищета, когато изобилието съществува и чака да го повикаме в живота си. Ако идеите за споделяне, щедрост и равнопоставеност предшестват реалността в сърцето на двукраките, ще последва и онзи лечебен процес на удовлетвяраване на всички нужди. 

    Това е обещанието, което Шонгауедезо дал към хората при създаването на света.


Честита и благодатна 2014. Нека през нея имаме и намираме много поводи да благодарим!

Няма коментари:

Публикуване на коментар