събота, 28 октомври 2017 г.

Звънтящата Скала (Bell Rock)


Звънтящата Скала, на англ. Bell Rock или на езика кроу Biitawuásh (ок. 1842-1932) е признат за най-големия сред кроу носители на лула (военен предводител) от бизоновите времена. В документите и литературата има твърде оскъдна и противоречива информация за този велик военен лидер. Според Робърт Лоуи Звънтящата Скала принадлежал към клана Uu'sawatsi'a (Те донасят дивеч без стрелба). Според мнозина кроу той бил kambasaa'kaace – „най-висш сред живите хора, превъзхождащ всички във военното дело”, дори при положение че точната сметка показва, че Многото Подвизи (Plenty Coups) имал 25 dákshe (първостепенни ку) срещу 24 на Звънтящата Скала. Някои информатори сочат, че Звънтящата Скала предвождал 11 успешни похода срещу девет на Многото Подвизи, което му дава по-висок статус.

Няма коментари:

Публикуване на коментар